Rekolekcje charyzmatyczne w Harmężach

W dniach 25.06-04.07.2018 r. w Klasztorze Franciszkanów w Harmężach odbyły się Rekolekcje Charyzmatyczne Rycerstwa Niepokalanej (RChMI).

Celem rekolekcji było przybliżenie charyzmatu franciszkańskiego, z którego wyrasta Rycerstwo Niepokalanej, w tym głębsze poznanie i pokochanie Pana Jezusa, odkrycie jak przebogate dary złożył w nas Duch Święty oraz zapoznanie się z tematem posługiwania charyzmatami, jakimi Duch Święty nas obdarza dla budowania Kościoła.

Poprzez osobistą modlitwę, nabożeństwa franciszkańskie, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, odpoczynek i wspólną zabawę, a zwłaszcza przez udział w Eucharystii otwieraliśmy się na Bożą miłość, którą rozlewa w naszych sercach Duch Święty.

Mieliśmy też okazję pogłębiać wzajemne relacje i służyć sobie nawzajem.

Był to dla nas czas obfitego wylania Bożej łaski i słuchania Bożego słowa. Bóg przychodził z łaską uzdrowienia, umocnienia i otwartości na pójście tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

W rekolekcjach uczestniczyły osoby, które ukończyły drugi rok formacji podstawowej w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (SEN).

SEN działa w ramach Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Polsce i służy członkom MI w formacji do stawania się coraz lepszymi głosicielami ewangelii, a wszystkim stara się pomóc odkryć drogę do Boga przez Niepokalaną.

MS/SEN

 

 

 

Recommend
Share
Tagged in