Remont schodów w Harmężach

Franciszkański Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach jest opiekunem wystawy stałej więźnia pierwszego transportu do KL Auschwitz Mariana Kołodzieja nr 432 „Klisze pamięci. Labirynty”.

11 lipca 2017 oraz 3 czerwca 2018 r. na skutek gwałtownej ulewy wystawa została zalana wodami opadowymi. Podczas oględzin wystawy konserwatorzy zauważyli, że woda przedostaje się na wystawę przez źle wykonane schody wejściowe do kościoła, które zachodzą na pomieszczenia w których znajduje się ekspozycja. Wówczas to podjęto decyzje o kapitalnym remoncie schodów głównych do kościoła oraz wejścia i wyjścia z wystawy z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń przed ponownym zalaniem.

W czerwcu 2018 r. rozpoczęto realizację zadania mającego na celu zapewnienie właściwego stanu miejscu pamięci narodowej. Generalny remont schodów, z uwagi na rokrocznie powiększające się grono zwiedzających wystawę (w 2017 r. blisko 7 tys. zwiedzających z 36 krajów świta) był zadaniem priorytetowym, gdyż ich stan zagrażał bezpieczeństwu zwiedzających, a powstałe ubytki i nieszczelności przepuszczające wilgoć powodowały dewastację zespołu dzieł wykonanych na papierze i drewnie, które zostały powierzone Franciszkanom przez autora.

Remont schodów polegał na rozbiórce istniejącej kamiennej okładziny schodów, oczyszczenie powierzchni schodów, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, obłożenie schodów blokami granitowymi, wykonanie szczelnego spoinowania, a także odwodnienie donic oraz przebudowę istniejącego wejścia na i wyjścia z wystawy. Dodatkowo wykonano zabezpieczenie wystawy przed zalaniem wodami opadowymi poprzez montaż systemu zabezpieczającego.

11 grudnia 2018 r. nastąpiło zakończenie prac i dokonanie odbioru.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

 

 

Dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”

 

 

 

 

 

 

Recommend
Share
Tagged in