luty

Są to dwudniowe spotkania, organizowane w gronie kilku – kilkunastu par narzeczeńskich, przygotowujące bezpośrednio do sakramentu małżeństwa (tzw. nauki przedmałżeńskie). Prowadzone są one przez pary małżeńskie oraz kapłana przy wykorzystaniu metod aktywizujących.

Spotkania trwają od piątku od g. 17.00 do 21:00 a w sobotę od g. 9:00 do g. 18.00, odbywają się one w naszym domu rekolekcyjnym.

Planowane terminy spotkań dla narzeczonych w roku 2020:

3-4 kwietnia

29-30 maja

Poradnia rodzinna:

Poza naukami przedmałżeńskimi narzeczeni zobowiązani są także do 3 spotkań z doradcą rodzinnym w Katolickiej Poradni Rodzinnej.

Przy naszej parafii działa Katolicka Poradnia Rodzinna, a terminy spotkań należy umawiać telefonicznie bezpośrednio z doradcami: 506 662 403  lub  515 059 415

Więcej informacji i karta zgłoszenia:

Nauki przedmałżeńskie Harmęże – karta zgłoszenia

Nauki przedmałżeńskie Harmęże – klauzula informacyjna

Nauki przedmałżeńskie Harmęże – plan nauk