Wręczenie nagród o św. Maksymilianie

28 czerwca 2021 r. nastąpiło podsumowanie konkursu “Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów” oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom.

Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy o życiu i działalności Św. Maksymiliana oraz przybliżenie biografii i myśli Świętego. Zadaniem uczestników było wykonanie kolażu (klasy 1-4 SP), stworzenie animacji poklatkowej (klasy 5-8 SP) lub nagranie audycji w formie podcastu (szkoły ponadpodstawowe).

Zaproszonych gości, organizatorów, członków Jury oraz laureatów wraz z opiekunami przywitała Pani Wicedyrektor Biblioteki Marta Truszczyńska.

Następnie Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w krótkim przemówieniu pochwaliła zaangażowanie młodych artystów oraz zwróciła szczególną uwagę na wzorową organizację konkursu, po czym wręczyła nagrody i dyplomy laureatom.

Kolejno głos zabrał Ojciec Franciszkanin Arkadiusz Bąk z Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach, który pogratulował zwycięzcom wspaniałych prac, a także podkreślił ogrom pracy w nie włożony. Ojciec Arkadiusz wspomniał o Św. Maksymilianie, który pomimo upływu lat nadal jest wzorem dla młodzieży.

Wręczenie nagród zostało zwieńczone wspólnym zdjęciem laureatów wraz z Panią Marszałek Martą Malec-Lech oraz obecnymi gośćmi. Uroczystości towarzyszyła wystawa wszystkich kolaży przygotowanych na konkurs.

Do konkursu zgłoszono 68 prac wykonanych przez małopolskich uczniów z 31 szkół, które można zobaczyć na bibliotecznym kanale YouTube.

Artykuł za: https://www.pbw.edu.pl/wydarzenia/1751-wreczenie-nagrod-konkurs-swiety-maksymilian-patronem-trudnych-wyborow-fotorelacja

Recommend
Share
Tagged in