Wynagrodzenie Sercu Maryi

W pierwszą sobotę czerwca w kościele Franciszkanów w Harmężach, wierni zgromadzili się, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i grzechy wciąż popełniane względem Maryi i Jej Syna.

Po Eucharystii w Domu Misjonarek odbyło się spotkanie formacyjne mężczyzn, które poprowadził Michał. Lider wspólnoty nawiązując do proroka Eliasza podkreślił m.in, że odważnie bez względu na konsekwencje bronił on religie przed bałwochwalstwem. Podobnie współczesny chrześcijanin ma bronić naszą wiarę przed wpływami pogan.

Wspólnota Wojowników Maryi spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Recommend
Share
Tagged in