Zakończenie budowy podjazdu w Harmężach

9 grudnia 2019 r. w Harmężach zakończyła się realizacji projektu: „Klisze pamięci- Labirynty” zabezpieczenie wystawy stałej M. Kołodzieja – II etap prac”.

Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach od 1997 r. jest opiekunem wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” autorstwa byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Kołodzieja (nr 432). Bezcenna ekspozycja ponad 260 rysunków obrazujących gehennę obozową dwukrotnie została zagrożona poprzez zalanie wodami opadowymi.

11 lipca 2017 oraz 3 czerwca 2018 r. na skutek gwałtownej ulewy na wystawę wdarła się woda. Dzięki szybkiej interwencji gospodarzy miejsca – franciszkanów, żadna z prac nie ucierpiała. Podczas oględzin po zalaniu zauważono, że woda przedostaje się na wystawę również przez źle wykonane schody wejściowe do kościoła, które znajdują się nad pomieszczeniami wystawy. Wówczas podjęto decyzję o kapitalnym remoncie schodów prowadzących do kościoła oraz wejścia i wyjścia z wystawy z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń przed ponownym zalaniem. Zaplanowano również budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, dostosowując tym samym obiekt do obowiązującego prawa budowlanego oraz umożliwiając byłym więźniów dostanie się do kościoła na uroczystości rocznicowe.

Od czerwca 2018 do grudnia 2019 r. trwały prace mające na celu zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci narodowej.

I etap prac – remont schodów wraz z wykonaniem zabezpieczenia przed zalaniem wodami opadowymi oraz montaż systemu zabezpieczającego został zakończony w grudniu 2018 r.

Od września do grudnia 2019 r. trwał II etap prac remontowych – polegający na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych.

9 grudnia zakończono prace przy budowie podjazdu dla niepełnosprawnych do kościoła w Harmężach. Wykonanie zaplanowanych prac zabezpieczających było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN oraz ze składek parafian.

 

 

o. Piotr Cuber

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Recommend
Share
Tagged in