Zostań jednym z nas – Franciszkanie

Nasza wspólnota zakonna jest otwarta na młodych ludzi, którzy mocno
wierząc w Boga chcieliby odpowiedzieć na Jego głos wzywający do wyłącznej
służby dla Niego i Kościoła!
Jeśli chciałbyś zostać jednym z nas – zapraszamy Cię do kontaktu z nami
i wspólnego rozeznawania!

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2018/06/Informacje-do-zakrystii.pdf”]