Komunikat

„Jeśli ludzie powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi – to wszystko są grzechy. Ponieważ zbrodnia przeciw naturze jest zbrodnią przeciw nam samym i grzechem przeciw Bogu” – cytat pochodzący z Encykliki ‘Laudato Si’ Ojca Świętego Franciszka.

Tymi słowami poświęconymi trosce o nasz wspólny dom – Planetę Ziemia chcielibyśmy zwrócić uwagę na ekologię, a w szczególności na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy w naszej okolicy.

22,7 ng/m3 wynosi średnioroczne stężenie rakotwórczego Benzo(alfa)pirenu w powietrzu w Brzeszczach i okolicy. Jest to wynik rekordowy, bowiem w żadnym innym mieście w Polsce nie zanotowano, aż tak wysokich poziomów. Wynik ten oznacza, iż oddychanie takim powietrzem równa się wypaleniu 28 papierosów dziennie. Główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza jest emisja pyłów zawieszonych i Benzo(alfa)pirenu z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

W ostatnim czasie w Harmężach zostały zainstalowane czujniki jakości powietrza, które potwierdzają to, co na co dzień czujemy wychodząc z domów. Powietrze w naszym rejonie jest fatalne i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich mieszkańców naszej wioski. Często sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo sami się trujemy. Zapominamy również, że wszyscy możemy mieć realny wpływ na poprawę sytuacji, aby żyć zdrowiej i dłużej.

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną wielu groźnych chorób, przede wszystkim chorób płuc, alergii, chorób serca, bólów głowy, zaburzeń pracy wątroby czy powstawania nowotworów. W Polsce z powodu chorób wywołanych zatruciem powietrza umiera rocznie około 45 tysięcy osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku wypadków samochodowych. Szczególnie narażone na zachorowania są dzieci, nawet te, które są jeszcze w łonie matek.

Dlatego też w trosce o nasze wspólne dobro powinniśmy zadbać przede wszystkim o ogrzewanie naszych domów opałem dobrej jakości pamiętając, że spalanie śmieci, mułów, miałów, mebli i innych odpadów, które podczas spalania emitują wiele rakotwórczych substancji jest nie tylko zabronione prawem, ale również naruszeniem przykazania „nie zabijaj”.

Warto sobie uświadomić, że „Uchwała Antysmogowa”, która jest obowiązującym prawem na terenie województwa małopolskiego, nakłada obowiązek wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają norm emisyjnych do końca 2022 r. Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2026 roku.

Alternatywą są ekologicznych źródła ogrzewania takie jak pellet, pompy ciepła czy panele słoneczne. Warto przy tej okazji zapoznać się z możliwościami dofinansowania ekologicznych źródeł energii. W ramach programu „Czyste Powietrze” możemy uzyskać 30-90% dofinansowania w zależności od dochodów. Pieniądze mogą być przeznaczone na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła.

W gminie Oświęcim przy ulicy Zamkowej można spotkać się z ekodoradcą, który pomoże w uzyskaniu niezbędnych informacji i w napisaniu wniosku o dofinansowanie.

Na stronach internetowych naszego klasztoru znajdziecie szczegółowe informacje na temat jakości powietrza w naszej okolicy oraz możliwości wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Można również pobrać na smartfony aplikację „Ayrly”, aby na bieżąco móc sprawdzać jakoś powietrza w Harmężach.

 

Ekodoradca przy Urzędzie Gminy Oświęcim
Pani Żelisława Noworyta
ul. Zamkowa 12 w Oświęcimiu, pokój nr 26
nr tel.: 33 844 95 66
e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2019/12/3-d.-kary.pdf”]

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2019/12/3-e.-terminy.pdf”]

 

[su_document url=”https://harmeze.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2019/12/3-f.-ulotka_uchwala_antysmogowa.pdf”]

 

Zobacz także:

BRZESZCZE Z REKORDOWYM ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

Recommend
Share
Tagged in