Formacja dla Rycerstwa Niepokalanej

Rok 2022:

styczeń 2022; luty 2022 ; marzec 2022 ; kwiecień 2022  ; maj 2022czerwiec 2022;    wrzesień 2022 ;

Rok 2021:
styczeń 2021; luty 2021; marzec 2021; kwiecień 2021; maj 2021; 6-2021; 9-2021 ; 10-2021 ; 11-2021 ; 12-2021 ;

Rok 2020:
styczeń;  luty; marzec; kwiecień;   majczerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik;  listopadgrudzień;

Rok 2019:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2018:
styczeńluty; marzec; kwiecień; maj; czerwieclipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad, grudzień

Rok 2017:
styczeń; lutymarzeckwiecieńmajczerwiec;  lipiec;  sierpień;  wrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2016:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpieńwrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2015:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2014:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2013:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2012:
styczeńluty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; … wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2011:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; … wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2010:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; … wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2009:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; … wrzesieńpaździernik; listopad; grudzień.

 

Zapraszamy także do wysłuchania audycji Rycerstwa Niepokalanej:

Radio Niepokalanów – archiwalne nagrania

 

Możesz wspomóc rozwój Rycerstwa Niepokalanej w Krakowskiej Prowincji Franciszkanów:

Bank Pekao SA O/Oświęcim

12 1240 4155 1111 0011 0126 3394

Powstanie i rozwój
Cel i sposoby działania
Akt oddania
Cudowny medalik
Materiały formacyjne
Rycerskie FAQ