Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Materiały formacyjne

Rok 2020:
styczeń;  luty; marzec; kwiecień;   majczerwiec

Rok 2019:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2018:
styczeńluty; marzec; kwiecień; maj; czerwieclipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad, grudzień

Rok 2017:
styczeń; lutymarzeckwiecieńmajczerwiec;  lipiec;  sierpień;  wrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2016:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpieńwrzesień; październik; listopad; grudzień

Rok 2015:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2014:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2013:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; lipiec; sierpień; wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2012:
styczeńluty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; ... wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2011:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; ... wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2010:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; ... wrzesień; październik; listopad; grudzień.

Rok 2009:
styczeń; luty; marzec; kwiecień; maj; czerwiec; ... wrzesieńpaździernik; listopad; grudzień.

 

Zapraszamy także do wysłuchania audycji Rycerstwa Niepokalanej:

Radio Niepokalanów - archiwalne nagrania

 

.